Termenii si conditiile de utilizare ale serviciului de asistenta “Daune.Expert”


Prezentii termeni si conditii reprezinta clauze contractuale acceptate de catre parti, de catre Prestator prin postarea acestora pe site-ul www.daune.expert si de catre Utilizator prin acceptarea lor la momentul achizitiei serviciului distinct sau odata cu achizitia politei de asigurari auto, insotita de dreptul de utilizare a serviciilor si/sau prin descarcarea si instalarea aplicatiei ori in alta modalitate care conduce la concluzia neechivoca a acceptarii lor, inclusiv, dar fara a se limita, la solicitarea de servicii adresata in scris sau prin apelarea serviciului telefonic de tip Call Center la numarul (031) 9997. Oricare din aceste manifestari de vointa au valoarea acceptarii neconditionate a unei oferte de a contracta in conditiile art. 1.182 alin. (1) si 1.186 alin (2) Cod Civil.
In completarea acestor conditii contractuale se vor aplica dispozitiile legale in materie, cu exceptia situatiei in care partile au derogat de la acestea prin prezentii termeni si conditii sau prin documente ulterior incheiate intre acestea.
Pentru a putea utiliza serviciul “Daune.Expert” trebuie mai intai sa fiti de acord cu termenii care urmeaza.Va rugam sa ii cititi cu atentie. In cazul in care nu intelegeti Termenii sau nu acceptati o parte a acestora, nu trebuie sa utilizati serviciul “Daune.Expert”.


1. Definitii

In sensul prezentelor conditii, termenii de mai jos au urmatorul inteles:

1.1. "Prestator" inseamna S.C. DEBT MANAGEMENT EXPERT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str. Cluceru Udricani nr. 18, etaj 6, cod unic de inregistrare RO 23100890, numar identificare la Registrul Comertului prin J40/840/2008 inregistrata potrivit legii romane si care realizeaza activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;
1.2. "Utilizator" inseamna persoana fizica si/sau juridica, titular al unei polite de asigurare de raspundere civila auto ale carei date de identificare sunt mentionate in formularele pe care le completeaza conform solicitarilor Prestatorului si care in temeiul prezentului contract va beneficia, dupa achizitionarea dreptului de utilizare a serviciului “Daune.Expert” si acceptarea conditiilor de utilizare, de serviciile mentionate in cadrul Sectiunii 5 -“Lista detaliata a serviciilor oferite”.
1.3. “Serviciul de asistenta” reprezinta furnizarea serviciilor auxiliare asigurarilor ce constau in evaluarea riscurilor si a pagubelor, medierea si ajustarea pierderii, intermedierea unor servicii complementare si/sau auxiliare (asistenta rutiera, asistenta juridica), evaluarea riscului de asigurare si a pagubelor.
1.4. "Aplicatia DAUNE EXPERT" sau "DAUNE EXPERT" inseamna programul informatic (soft) dezvoltat de Prestator, compatibil cu sistemele de operare Android si IOS;
1.5. "Contul Utilizator" reprezinta contul deschis de utilizator prin accesarea serviciului “Daune.Expert” prin intermediul programului informatic definit la punctul 1.3. si introducerea datelor, informatiilor si elementelor de siguranta solicitate.
1.6. "Polita de Asigurare Auto (RCA sau CASCO) inseamna asigurarea de raspundere civila obligatorie sau facultativa pentru pagube produse prin accidente de vehicule, precum si tramvaie, in limitele teritoriale de acoperire.
1.7. „Vehicul” - orice mijloc de transport, cu sau fara propulsie proprie, destinat deplasarii pe uscat, inclusiv orice tip de remorca, indiferent daca este cuplata sau nu, exceptie facand cele care se deplaseaza pe sine, bicicletele sau vehiculele cu tractiune animala;
1.8. „Eveniment Auto”- implicarea a doua sau mai multe vehicule, a unui vehicul cu un pieton sau a unui vehicul cu un corp fix, intr-o actiune imprevizibila care intrerupe mersul normal al lucrurilor provocand pagube materiale, raniri, mutilari etc.
1.9. „Persoana pagubita” persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila;
1.10. „Prejudiciu” - efectul negativ suferit de persoana pagubita prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila;


2. Obiectul Contractului

2.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii auxiliare activitatii de asigurare. Serviciile includ evaluarea riscurilor si a pagubelor, medierea si ajustarea pierderii, intermedierea unor servicii complementare si sau auxiliare (asistenta rutiera, asistenta juridica), evaluarea riscului de asigurare si a pagubelor.
Utilizatorul intelege si accepta ca prezentul contract nu reprezinta un contract de asigurare in intelesul Legii nr. 136/1995 si ca Prestatorul nu este un asigurator in intelesul aceluiasi act normativ.


3. Termenul Contractului

Prezentul contract intra in vigoare la data la care ambele parti il semneaza sau il accepta in alta maniera prevazuta de lege sau de prezentele conditii si va fi valabil pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a politei de asigurare auto, respectiv pana la data incetarii in una din modalitatile prevazute in prezentul contract sau pana la data incetarii, din orice motiv, a valabilitatii politei de asigurare auto.
In cazul in care la data expirarii politei de asigurare auto sau incetarii acesteia din orice motiv (cu exceptia anularii/constatarii nulitatii acesteia) exista unul sau mai multe dosare de dauna deschise, prezentul contract isi va produce efectele pana la data inchiderii acestuia.


4. Declaratii si garantii

4.1. Fiecare parte reprezinta si garanteaza in mod permanent in folosul si pentru cealalta ca:

4.1.1. Functioneaza si este organizata corespunzator cu respectarea legislatiei locale unde a fost inregistrata sau infiintata. Fiecare parte are capacitatea de a incheia si a executa acest Contract si de a-si indeplini obligatiile decurgand din acesta. Indeplinirea obligatiilor decurgand din acest Contract nu incalca si nu contravin nici unei dispozitii legale aplicabile, nici unei prevederi din statut si regulamente sau altor documente constitutive similare, nici unei hotarari judecatoresti sau a unei autoritati administrative aplicabile partii respective.
4.1.2. Toate aprobarile necesare pentru a permite partilor sa incheie si sa indeplineasca obligatiile decurgand din acest contract au fost obtinute si sunt in vigoare, iar toate conditiile pentru aceste autorizatii au fost indeplinite; acest Contract da nastere unor obligatii valabile.

4.2. Pentru a utiliza serviciul prin intermdiul aplicatiei (softului) veti avea nevoie de un dispozitiv care intrunește cerintele de sistem si de compatibilitate mentionate pe site-ul www.daune.expert, care se pot modifica periodic, de acces activ la internet si de un software compatibil. Capacitatea de a utiliza serviciul de asistenta “Daune.Expert” si performantele acestuia pot fi afectate de acesti factori. Indeplinirea acestor cerinte de sistem este responsabilitatea dumneavoastra. Utilizatorul declara ca terminalul sau permite descarcarea si utilizarea corespunzatoare a serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul aplicatiei. Puteti sa utilizati serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul aplicatiei pe dispozitivul mobil (telefon, tableta, etc.), computer sau alt dispozitiv compatibil cu sistemele de operare Android si IOS.
4.3. Orice consecinte a neindeplinirii acestor conditii care afecteaza utilizarea serviciului si/sau prestarea serviciilor nu pot si nu vor fi imputate Prestatorului.
4.4. Utilizatorul declara ca a luat cunostiinta de prezentele conditii contractuale si ca acestea nu pot fi modificate decat prin postarea noilor conditii sau a modificarilor pe site-ul www.daune.expert , modificari care se vor aplica imediat. Continuarea utilizarii aplicatiei si/sau solicitarea de servicii reprezinta acordul Utilizatorului asupra termenilor si conditiilor.
4.5. Utilizatorul declara ca informatiile si/sau furnizate la deschiderea Contului de Utilizator si/sau pe parcursul prestarii serviciilor sunt reale si complete si se obliga sa notifice Prestatorul cu privire la orice modificare a acestora.
4.6. Fiecare din partile prezentului contract va despagubi cealalta parte pentru orice pierdere, raspundere sau cost care ar putea rezulta din incalcarea garantiilor continute in prezentul articol 4 si va notifica cealalta parte cu privire la incalcarea sau riscul de a fi incalcat prezentul articol 4.
4.7. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta si accepta ca orice corespondenta de orice fel cu Prestatorul si/sau angajatii Prestatorului, inclusiv dar fara a se limita la telefon, mail, fax, va fi inregistrata si arhivata de catre Prestator. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta si accepta ca orice corespondenta cu angajatii Prestatorului are drept scop informarea si rezolvarea unor probleme de ordin tehnic si nu constituie si nu pot fi interpretate ca modificari si/sau completari ale prezentelor conditii contractuale.
4.8. Utilizatorul declara ca a parcurs clauzele contractuale si ca nu are solicitari de modificare a acestora, considerand ca a negociat continutul acestora, in intelesul art. 4 din Legea nr. 193/2000.
4.9. Utilizatorul este de acord ca datele sale personale sa ii fie prelucrate de catre Comisionar in conditiile si cu respectarea Legii nr. 506/2004.


5. Lista detaliata a serviciilor oferite:

5.1.

a) Serviciu conex asigurarilor pentru faza postvanzare de tip “Claim Assesment” (mediere la dauna);
b) Asistenta la deschidere dosar dauna prin intermediul aplicatiei “DAUNE EXPERT”
c) Asistenta telefonica de specialitate in caz de dauna (call center “Daune.expert”), asistenta la deschiderea dosarului de dauna prin intermediul call center (031) 9997;
d) Tractare gratuita a autovehiculului atat pentru soferul vinovat cat si pentru soferul pagubit (daca autoturismul nu mai este deplasabil in urma unui accident) pana la cel mai apropiat service sau loc de adapostire in limita a 50km, de la locul incidentului (pe un sens);
e) Service roti: Prin avarie se intelege ca anvelopa nu poate fi reparata prin operatii clasice de vulcanizare fapt ce creaza nevoia de inlocuire a anvelopei. Serviciul poate fi accesat daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- Anvelopa a fost avariata in timpul deplasarii;
- Prin inlocuirea anvelopei se reda mobilitatea autoturismului;
- Suprafata de rulare pe anvelopa avariata masoara un strat util mai mare de 3mm;
- Sesizarea se face de la locul incidentului (autovehiculul este imobilizat la locul unde s-a produs evenimentul si s-a activat serviciul de tractare)
- DAUNE.expert va acoperi costurile de inlocuire (manopera si costul anvelopei) in limita a 100 euro/an (TVA inclusa), numar nelimitat de evenimente

f) Mandatare reprezentant al serviciului de asistenta “Daune.expert” pentru reprezentarea pagubitului in fata Asiguratorului.
g) Programarea pentru constatare in fata Asiguratorului (prezenta Beneficiarului la Asigurator este obligatorie); In functie de societatea de asigurari la care urmeaza sa se deschida dosarul de dauna, este posibil sa fie necesar apelul direct al pagubitului.
h) Asistarea clientului la deschiderea dosarului de dauna la societatea de asigurari (prezenta poate fi obligatorie)
i) Reprezentarea atat a soferului pagubit cat si a celui vinovat in fata asiguratorului;
j) Asistenta beneficiarului despagubirii in fazele intocmirii devizelor de reparatii, alegerea solutiilor tehnice de reparatie corespunzatoare si in alegerea unei unitati service corespunzatoare;
k) Monitorizarea reparatiei autoturismului in service si raportarea ritmica catre beneficiar a stadiului reparatiei;
l) Notificarea beneficiarului despagubirii referitor la preluarea autovehiculului din service.


5.2. Serviciile vor fi prestate de catre Prestator doar pentru un singur vehicul aflat in proprietatea sau folosinta Utilizatorului.
5.3. Utilizatorul serviciului de asistenta “Daune.Expert”, cu incunostiintarea in mod expres a reprezentantilor serviciului, poate sa acorde drepturile sale izvorate din prezentul contract si catre cealalta persoana implicata in evenimentul auto, daca acesta din urma isi manifesta acordul de vointa in mod direct sau indirect.


6. Limitarea raspunderii

6.1. Prestatorul nu raspunde pentru realitatea si corectitudinea datelor si/sau informatiilor furnizate de Utilizator.
6.2. Prestatorul nu raspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Utilizatorul ca urmare a lipsei de calitate sau a discontinuitatii conexiunii la internet sau a atacurilor informatice asupra site-ului.
6.3. Prestatorul nu raspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Utilizatorul ca urmare a dezvaluirii de catre Utilizator catre terte parti a datelor personale, a parolelor de acces si de autentificare sau in cazul in care virusi sau alte programe informatice compromit integralitatea si confidentialitatea accesului Utilizatorului la serviciul de asistenta “Daune.Expert” sau care permit persoanelor neautorizate sa acceseze in mod fraudulos Contul Utilizatorului.
6.4. Prestatorul nu raspunde pentru intarzierile, intreruperile sau alte probleme de functionare ale dispozitivului folosit de catre Utilizator sau a mijloacelor de comunicare intre Prestator si orice alta persoana sau entitate.


7. Rapoarte si alte comunicari

7.1. Prestatorul va furniza Utilizatorului, prin intermediul serviciului de asistenta “Daune.Expert” rapoarte care vor cuprinde:

(i) Informatii despre stadiul dosarului de dauna;
(ii) Imagini si descrieri ale stadiului reparatiei autovehicului;
Totodata, aceste rapoarte pot fi accesate si descarcate de catre Utilizator prin intermediul programul informatic (soft) – aplicatia ”DAUNE EXPERT”

7.2. Utilizatorul poate primi prin intermediul aplicatiei “DAUNE EXPERT” diverse comunicari inclusiv cele legate de modificari ale taxelor si comisioanelor prevazute la art. 8.


8. Taxe si comisioane

8.1. Pentru serviciile prestate in conformitate cu prevederile prezentului contract, Prestatorul este indreptatit la comisioanele postate pe site-ul www.daune.expert , despre care Utilizatorul a luat cunostiinta si le-a acceptat.
8.2. Prestatorul va comunica Utilizatorului prin intermediul aplicatiei “DAUNE EXPERT” sau prin orice alt mijloc de comunicare prevazut in prezentele conditii orice modificare a comisioanelor. Lipsa raspunsului Utilizatorului in termen de 5 zile de la data primirii notificarii de la Prestator, este considerata acceptul Utilizatorului cu privire la modificarea comisioanelor. In cazul in care Clientul nu este de acord cu noile comisioane, acesta poate notifica incetarea prezentului contract.
Descarcarea serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul programului soft (aplicatie) este gratuita. Este posibil sa vi se aplice taxe pentru date sau acces de catre terte parti (cum ar fi furnizorul dvs. de internet sau operatorul de telefonie mobila) pentru descarcarea si utilizarea aplicatiei, inclusiv dar fara a se limita la incarcarea si transmiterea unor fisiere. De exemplu, vi se pot aplica astfel de taxe daca utilizati servicii oferite prin intermediul aplicatiei pe dispozitive sau prin intermediul unor servicii terta parte. Toate aceste taxe cad in responsabilitatea dvs.
8.3. Orice plata achitata in avans de catre Client, ca urmare a manifestarii de vointa a acestuia de utilizare a serviciului de asistenta “Daune.Expert”, nu va fi rambursata de catre Prestator in situatia in care Clientul nu foloseste serviciul pe perioada valabilitatii contractului.


9. Forta Majora

Nici una dintre parti nu va fi raspunzatoare fata de cealalta pentru nicio pierdere, obligatie sau costuri suferite de aceasta a doua parte in urma neindeplinirii oricareia dintre obligatiile primei parti din acest contract cand aceasta neindeplinire este rezultatul oricarui eveniment sau cauza independenta de controlul acestei parti, incluzand, dar fara a se limita la catastrofe naturale, defectiuni in telecomunicatie sau in sistemul IT, sau acte ale autoritatilor nationale sau supranationale.


10. Legislatia Aplicabila

Acest contract este guvernat de si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana.


11. Jurisdictie

11.1. Orice diferend intervenit intre parti in legatura cu interpretarea, incheierea, executarea sau incetarea prezentului contract va fi solutionat in primul rand pe cale amiabila.
11.2. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, el va fi supus instantelor romane competente de la sediul Prestatorului.


12. Incetarea si rezilierea contractului

12.1. Acest contract inceteaza:

(i) prin acordul scris al partilor;
(ii) prin denuntarea unilaterala de catre Prestator printr-o notificare de incetare transmisa Utilizatorului cu 1 zi inainte de data incetarii, in conditiile in care Utilizatorul nu furnizeaza datele, informatiile si/sau documentele necesare prestarii serviciilor;
(iii) prin rezilierea de drept, fara nicio alta formalitate si fara interventia vreunei instante judecatoresti, in cazul in care Utilizatorul nu indeplineste, indeplineste necorespunzator sau incalca obligatiile prevazute in sarcina sa in prezentul contract si nu remediaza situatia de neindeplinire/incalcare a obligatiilor in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii de remediere.

12.2. Incetarea contractului nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin pana la data incetarii contractului.


13. Notificari

Orice solicitare, document sau comunicare va fi facuta prin intermediul programulului soft (aplicatie) a serviciului de asistenta “DAUNE EXPERT” si/sau la adresele postale si/sau de mail ori la numarul de telefon furnizat de Utilizator la momentul crearii contului sau pe parcursul prestarii serviciilor .
Toate comunicarile in legatura cu prezentul contract vor fi efectuate in limba romana.


14. Dispozitii finale

14.1. Prezentul Contract constituie intregul acord al partilor in ceea ce priveste furnizarea de servicii specifice activitatii de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor. Prezentul Contract inlocuieste orice contract sau acord incheiat anterior de parti, care va inceta astfel sa aiba efect.
14.2. Daca una dintre prevederile prezentului contract este declarata nula sau imposibil de executat potrivit unei hotarari judecatoresti, o astfel de invaliditate nu va afecta validitatea sau forta executorie a restului prezentului Contract.
14.3. Neexercitarea de catre oricare din parti a unui drept care ii revine in baza prezentului contract nu reprezinta o renuntare la acel drept.
14.4. Utilizatorul, avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara ca isi asuma, prin semnarea prezentului contract, riscul oricaror schimbari a imprejurarilor in care este incheiat acest contract, in conformitate cu art. 1271 alin. (3) lit. c) din Codul Civil, si renunta la invocarea impreviziunii in legatura cu acest contract.
14.5. Fiecare imputernicire, autorizare sau instructiune de natura mandatului data de Utilizator catre Prestator prin intermediul sau in legatura cu prezentul contract se considera a fi data pe intreaga perioada de timp a raporturilor contractuale dintre Prestator si Utilizator. Prevederile art. 2015 Cod Civil nu sunt aplicabile pentru nicio astfel de imputernicire, autorizare sau instructiune.


Termenii si conditiile de utilizare ale serviciului de asistenta “Daune.Expert Plus”


Prezentii termeni si conditii reprezinta clauze contractuale acceptate de catre parti, de catre Prestator prin postarea acestora pe site-ul www.daune.expert si de catre Utilizator prin acceptarea lor la momentul achizitiei serviciului distinct sau odata cu achizitia politei de asigurari auto, insotita de dreptul de utilizare a serviciilor si/sau prin descarcarea si instalarea aplicatiei ori in alta modalitate care conduce la concluzia neechivoca a acceptarii lor, inclusiv, dar fara a se limita, la solicitarea de servicii adresata in scris sau prin apelarea serviciului telefonic de tip Call Center la numarul (031) 9997. Oricare din aceste manifestari de vointa au valoarea acceptarii neconditionate a unei oferte de a contracta in conditiile art. 1.182 alin. (1) si 1.186 alin (2) Cod Civil.
In completarea acestor conditii contractuale se vor aplica dispozitiile legale in materie, cu exceptia situatiei in care partile au derogat de la acestea prin prezentii termeni si conditii sau prin documente ulterior incheiate intre acestea.
Pentru a putea utiliza serviciul “Daune.Expert” trebuie mai intai sa fiti de acord cu termenii care urmeaza.Va rugam sa ii cititi cu atentie. In cazul in care nu intelegeti Termenii sau nu acceptati o parte a acestora, nu trebuie sa utilizati serviciul “Daune.Expert”.


1. Definitii

In sensul prezentelor conditii, termenii de mai jos au urmatorul inteles:

1.1. "Prestator" inseamna S.C. DEBT MANAGEMENT EXPERT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str. Cluceru Udricani nr. 18, etaj 6, cod unic de inregistrare RO 23100890, numar identificare la Registrul Comertului prin J40/840/2008 inregistrata potrivit legii romane si care realizeaza activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;
1.2. "Utilizator" inseamna persoana fizica si/sau juridica, titular al unei polite de asigurare de raspundere civila auto ale carei date de identificare sunt mentionate in formularele pe care le completeaza conform solicitarilor Prestatorului si care in temeiul prezentului contract va beneficia, dupa achizitionarea dreptului de utilizare a serviciului “Daune.Expert” si acceptarea conditiilor de utilizare, de serviciile mentionate in cadrul Sectiunii 5 -“Lista detaliata a serviciilor oferite”.
1.3. “Serviciul de asistenta” reprezinta furnizarea serviciilor auxiliare asigurarilor ce constau in evaluarea riscurilor si a pagubelor, medierea si ajustarea pierderii, intermedierea unor servicii complementare si/sau auxiliare (asistenta rutiera, asistenta juridica), evaluarea riscului de asigurare si a pagubelor.
1.4. "Aplicatia DAUNE EXPERT" sau "DAUNE EXPERT" inseamna programul informatic (soft) dezvoltat de Prestator, compatibil cu sistemele de operare Android si IOS;
1.5. "Contul Utilizator" reprezinta contul deschis de utilizator prin accesarea serviciului “Daune.Expert” prin intermediul programului informatic definit la punctul 1.3. si introducerea datelor, informatiilor si elementelor de siguranta solicitate.
1.6. "Polita de Asigurare Auto (RCA sau CASCO) inseamna asigurarea de raspundere civila obligatorie sau facultativa pentru pagube produse prin accidente de vehicule, precum si tramvaie, in limitele teritoriale de acoperire.
1.7. „Vehicul” - orice mijloc de transport, cu sau fara propulsie proprie, destinat deplasarii pe uscat, inclusiv orice tip de remorca, indiferent daca este cuplata sau nu, exceptie facand cele care se deplaseaza pe sine, bicicletele sau vehiculele cu tractiune animala;
1.8. „Eveniment Auto”- implicarea a doua sau mai multe vehicule, a unui vehicul cu un pieton sau a unui vehicul cu un corp fix, intr-o actiune imprevizibila care intrerupe mersul normal al lucrurilor provocand pagube materiale, raniri, mutilari etc.
1.9. „Persoana pagubita” persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila;
1.10. „Prejudiciu” - efectul negativ suferit de persoana pagubita prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila;


2. Obiectul Contractului

2.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii auxiliare activitatii de asigurare. Serviciile includ evaluarea riscurilor si a pagubelor, medierea si ajustarea pierderii, intermedierea unor servicii complementare si sau auxiliare (asistenta rutiera, asistenta juridica), evaluarea riscului de asigurare si a pagubelor.
Utilizatorul intelege si accepta ca prezentul contract nu reprezinta un contract de asigurare in intelesul Legii nr. 136/1995 si ca Prestatorul nu este un asigurator in intelesul aceluiasi act normativ.


3. Termenul Contractului

Prezentul contract intra in vigoare la data la care ambele parti il semneaza sau il accepta in alta maniera prevazuta de lege sau de prezentele conditii si va fi valabil pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a politei de asigurare auto, respectiv pana la data incetarii in una din modalitatile prevazute in prezentul contract sau pana la data incetarii, din orice motiv, a valabilitatii politei de asigurare auto.
In cazul in care la data expirarii politei de asigurare auto sau incetarii acesteia din orice motiv (cu exceptia anularii/constatarii nulitatii acesteia) exista unul sau mai multe dosare de dauna deschise, prezentul contract isi va produce efectele pana la data inchiderii acestuia.


4. Declaratii si garantii

4.1. Fiecare parte reprezinta si garanteaza in mod permanent in folosul si pentru cealalta ca:

4.1.1. Functioneaza si este organizata corespunzator cu respectarea legislatiei locale unde a fost inregistrata sau infiintata. Fiecare parte are capacitatea de a incheia si a executa acest Contract si de a-si indeplini obligatiile decurgand din acesta. Indeplinirea obligatiilor decurgand din acest Contract nu incalca si nu contravin nici unei dispozitii legale aplicabile, nici unei prevederi din statut si regulamente sau altor documente constitutive similare, nici unei hotarari judecatoresti sau a unei autoritati administrative aplicabile partii respective.
4.1.2. Toate aprobarile necesare pentru a permite partilor sa incheie si sa indeplineasca obligatiile decurgand din acest contract au fost obtinute si sunt in vigoare, iar toate conditiile pentru aceste autorizatii au fost indeplinite; acest Contract da nastere unor obligatii valabile.

4.2. Pentru a utiliza serviciul prin intermdiul aplicatiei (softului) veti avea nevoie de un dispozitiv care intrunește cerintele de sistem si de compatibilitate mentionate pe site-ul www.daune.expert, care se pot modifica periodic, de acces activ la internet si de un software compatibil. Capacitatea de a utiliza serviciul de asistenta “Daune.Expert” si performantele acestuia pot fi afectate de acesti factori. Indeplinirea acestor cerinte de sistem este responsabilitatea dumneavoastra. Utilizatorul declara ca terminalul sau permite descarcarea si utilizarea corespunzatoare a serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul aplicatiei. Puteti sa utilizati serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul aplicatiei pe dispozitivul mobil (telefon, tableta, etc.), computer sau alt dispozitiv compatibil cu sistemele de operare Android si IOS.
4.3. Orice consecinte a neindeplinirii acestor conditii care afecteaza utilizarea serviciului si/sau prestarea serviciilor nu pot si nu vor fi imputate Prestatorului.
4.4. Utilizatorul declara ca a luat cunostiinta de prezentele conditii contractuale si ca acestea nu pot fi modificate decat prin postarea noilor conditii sau a modificarilor pe site-ul www.daune.expert , modificari care se vor aplica imediat. Continuarea utilizarii aplicatiei si/sau solicitarea de servicii reprezinta acordul Utilizatorului asupra termenilor si conditiilor.
4.5. Utilizatorul declara ca informatiile si/sau furnizate la deschiderea Contului de Utilizator si/sau pe parcursul prestarii serviciilor sunt reale si complete si se obliga sa notifice Prestatorul cu privire la orice modificare a acestora.
4.6. Fiecare din partile prezentului contract va despagubi cealalta parte pentru orice pierdere, raspundere sau cost care ar putea rezulta din incalcarea garantiilor continute in prezentul articol 4 si va notifica cealalta parte cu privire la incalcarea sau riscul de a fi incalcat prezentul articol 4.
4.7. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta si accepta ca orice corespondenta de orice fel cu Prestatorul si/sau angajatii Prestatorului, inclusiv dar fara a se limita la telefon, mail, fax, va fi inregistrata si arhivata de catre Prestator. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta si accepta ca orice corespondenta cu angajatii Prestatorului are drept scop informarea si rezolvarea unor probleme de ordin tehnic si nu constituie si nu pot fi interpretate ca modificari si/sau completari ale prezentelor conditii contractuale.
4.8. Utilizatorul declara ca a parcurs clauzele contractuale si ca nu are solicitari de modificare a acestora, considerand ca a negociat continutul acestora, in intelesul art. 4 din Legea nr. 193/2000.
4.9. Utilizatorul este de acord ca datele sale personale sa ii fie prelucrate de catre Comisionar in conditiile si cu respectarea Legii nr. 506/2004.


5. Lista detaliata a serviciilor oferite:

5.1.

a) Serviciu conex asigurarilor pentru faza postvanzare de tip “Claim Assesment” (mediere la dauna);
b) Asistenta la deschidere dosar dauna prin intermediul aplicatiei “DAUNE EXPERT”
c) Asistenta telefonica de specialitate in caz de dauna (call center “Daune.expert”), asistenta la deschiderea dosarului de dauna prin intermediul call center (031) 9997;
d) Tractare gratuita a autovehiculului atat pentru soferul vinovat cat si pentru soferul pagubit (daca autoturismul nu mai este deplasabil in urma unui accident) pana la cel mai apropiat service sau loc de adapostire in limita a 100km, de la locul incidentului (pe un sens);
e) Service roti: Prin avarie se intelege ca anvelopa nu poate fi reparata prin operatii clasice de vulcanizare fapt ce creaza nevoia de inlocuire a anvelopei. Serviciul poate fi accesat daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- Anvelopa a fost avariata in timpul deplasarii;
- Prin inlocuirea anvelopei se reda mobilitatea autovehiculului;
- Suprafata de rulare pe anvelopa avariata masoara un strat util mai mare de 3mm;
- Sesizarea se face de la locul incidentului (autovehiculul este imobilizat la locul unde s-a produs evenimentul si s-a activat serviciul de tractare)
- DAUNE.expert va acoperi costurile de inlocuire (manopera si costul anvelopei) in limita a 150 euro/an (TVA inclusa), numar nelimitat de evenimente

f) Recuperarea si tractarea autovehiculul accidentat, inclusiv din afara carosabilului:

- In caz de accident, DAUNE.expert organizeaza in cel mai scurt timp posibil si cu prioritate recuperarea autovehicului, inclusiv din afara carosabilului, in limita a 50 euro (TVA inclusa)/caz si acopera costurile serviciului de tractare in limita a 100 de km de la locul producerii accidentului.

g) Depozitare/Parcare a autovehiculului in siguranta: Daca autovehiculul avariat trebuie sa fie parcat in conditii de siguranta pe perioada in care service-ul este in afara programului de lucru, DAUNE.expert va organiza serviciul in cel mai scurt timp si cu prioritate si va plati pana la limita de: maxim 10 euro (TVA inclusa)/zi, pentru maxim 3 zile de parcare
h) Masina de schimb, temporar: DAUNE.expert va organiza si acoperi costurile serviciilor de inchiriere sub rezerva disponibilitatii locale pina la limita de 20 euro (TVA inclusa)/zi, pentru maxim 3 zile de inchiriere, in urmatoarele conditii:

- Masina de schimb, se va oferi in conditiile rent-a-car din categoria EDMR: Spre exemplu: Vw Polo, Opel Corsa, Toyota Yaris, Dacia Logan sau similar
- Masina de schimb poate fi solicitata, cu conditia ca Utilizatorul (Clientul) are deschis un caz de tractare si reparatia autoturismului dureaza mai mult de 12h. Serviciul nu se aplica pentru autoutilitare.
- Serviciul “Masina de schimb”, se acorda la solicitarea Asiguratului/Beneficiarului, o singura data pe durata serviciului, si numai daca solicitarea de accesare a acestui serviciu este transmisa in maximum 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului asigurat
- Serviciul “Masina de schimb”, se acorda in limita conditiilor agreate in contract, daca in urma avizarii evenimentului asigurat au fost incepute procedurile serviciilor de tractare si/sau transport de catre societatea de asistenta (indiferent daca societatea de asistenta presteaza serviciile de tractare si/sau transport in alte baze contractuale decat prezentul serviciu)
- Daca asiguratul doreste preluarea imediata a autoturismului de inlocuire, societatea de asistenta va organiza preluarea acestuia dar nu mai tarziu de 72 de ore de la avizarea evenimentului

i) Mandatare reprezentant al serviciului de asistenta “Daune.expert” pentru reprezentarea pagubitului in fata Asiguratorului.
j) Programarea pentru constatare in fata Asiguratorului (prezenta Beneficiarului la Asigurator este obligatorie); In functie de societatea de asigurari la care urmeaza sa se deschida dosarul de dauna, este posibil sa fie necesar apelul direct al pagubitului.
k) Asistarea clientului la deschiderea dosarului de dauna la societatea de asigurari (prezenta poate fi obligatorie)
l) Reprezentarea atat a soferului pagubit cat si a celui vinovat in fata asiguratorului;
m) Asistenta beneficiarului despagubirii in fazele intocmirii devizelor de reparatii, alegerea solutiilor tehnice de reparatie corespunzatoare si in alegerea unei unitati service corespunzatoare;
n) Monitorizarea reparatiei autoturismului in service si raportarea ritmica catre beneficiar a stadiului reparatiei;
o) Notificarea beneficiarului despagubirii referitor la preluarea autovehiculului din service.

5.2. Serviciile vor fi prestate de catre Prestator doar pentru un singur vehicul aflat in proprietatea sau folosinta Utilizatorului.
5.3. Utilizatorul serviciului de asistenta “Daune.Expert”, cu incunostiintarea in mod expres a reprezentantilor serviciului, poate sa acorde drepturile sale izvorate din prezentul contract si catre cealalta persoana implicata in evenimentul auto, daca acesta din urma isi manifesta acordul de vointa in mod direct sau indirect.


6. Limitarea raspunderii

6.1. Prestatorul nu raspunde pentru realitatea si corectitudinea datelor si/sau informatiilor furnizate de Utilizator.
6.2. Prestatorul nu raspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Utilizatorul ca urmare a lipsei de calitate sau a discontinuitatii conexiunii la internet sau a atacurilor informatice asupra site-ului.
6.3. Prestatorul nu raspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Utilizatorul ca urmare a dezvaluirii de catre Utilizator catre terte parti a datelor personale, a parolelor de acces si de autentificare sau in cazul in care virusi sau alte programe informatice compromit integralitatea si confidentialitatea accesului Utilizatorului la serviciul de asistenta “Daune.Expert” sau care permit persoanelor neautorizate sa acceseze in mod fraudulos Contul Utilizatorului.
6.4. Prestatorul nu raspunde pentru intarzierile, intreruperile sau alte probleme de functionare ale dispozitivului folosit de catre Utilizator sau a mijloacelor de comunicare intre Prestator si orice alta persoana sau entitate.


7. Rapoarte si alte comunicari

7.1. Prestatorul va furniza Utilizatorului, prin intermediul serviciului de asistenta “Daune.Expert” rapoarte care vor cuprinde:

(i) Informatii despre stadiul dosarului de dauna;
(ii) Imagini si descrieri ale stadiului reparatiei autovehicului;
Totodata, aceste rapoarte pot fi accesate si descarcate de catre Utilizator prin intermediul programul informatic (soft) –aplicatia ”DAUNE EXPERT”

7.2. Utilizatorul poate primi prin intermediul aplicatiei “DAUNE EXPERT” diverse comunicari inclusiv cele legate de modificari ale taxelor si comisioanelor prevazute la art. 8.


8. Taxe si comisioane

8.1 Pentru serviciile prestate in conformitate cu prevederile prezentului contract, Prestatorul este indreptatit la comisioanele postate pe site-ul www.daune.expert , despre care Utilizatorul a luat cunostiinta si le-a acceptat.
8.2. Prestatorul va comunica Utilizatorului prin intermediul aplicatiei “DAUNE EXPERT” sau prin orice alt mijloc de comunicare prevazut in prezentele conditii orice modificare a comisioanelor. Lipsa raspunsului Utilizatorului in termen de 5 zile de la data primirii notificarii de la Prestator, este considerata acceptul Utilizatorului cu privire la modificarea comisioanelor. In cazul in care Clientul nu este de acord cu noile comisioane, acesta poate notifica incetarea prezentului contract.
Descarcarea serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul programului soft (aplicatie) este gratuita. Este posibil sa vi se aplice taxe pentru date sau acces de catre terte parti (cum ar fi furnizorul dvs. de internet sau operatorul de telefonie mobila) pentru descarcarea si utilizarea aplicatiei, inclusiv dar fara a se limita la incarcarea si transmiterea unor fisiere. De exemplu, vi se pot aplica astfel de taxe daca utilizati servicii oferite prin intermediul aplicatiei pe dispozitive sau prin intermediul unor servicii terta parte. Toate aceste taxe cad in responsabilitatea dvs.
8.3. Orice plata achitata in avans de catre Client, ca urmare a manifestarii de vointa a acestuia de utilizare a serviciului de asistenta “Daune.Expert”, nu va fi rambursata de catre Prestator in situatia in care Clientul nu foloseste serviciul pe perioada valabilitatii contractului.


9. Forta Majora

Nici una dintre parti nu va fi raspunzatoare fata de cealalta pentru nicio pierdere, obligatie sau costuri suferite de aceasta a doua parte in urma neindeplinirii oricareia dintre obligatiile primei parti din acest contract cand aceasta neindeplinire este rezultatul oricarui eveniment sau cauza independenta de controlul acestei parti, incluzand, dar fara a se limita la catastrofe naturale, defectiuni in telecomunicatie sau in sistemul IT, sau acte ale autoritatilor nationale sau supranationale.


10. Legislatia Aplicabila

Acest contract este guvernat de si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana.

11. Jurisdictie

11.1. Orice diferend intervenit intre parti in legatura cu interpretarea, incheierea, executarea sau incetarea prezentului contract va fi solutionat in primul rand pe cale amiabila.
11.2. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, el va fi supus instantelor romane competente de la sediul Prestatorului.


12. Incetarea si rezilierea contractului

12.1. Acest contract inceteaza:

(i) prin acordul scris al partilor;
(ii) prin denuntarea unilaterala de catre Prestator printr-o notificare de incetare transmisa Utilizatorului cu 1 zi inainte de data incetarii, in conditiile in care Utilizatorul nu furnizeaza datele, informatiile si/sau documentele necesare prestarii serviciilor;
(iii) prin rezilierea de drept, fara nicio alta formalitate si fara interventia vreunei instante judecatoresti, in cazul in care Utilizatorul nu indeplineste, indeplineste necorespunzator sau incalca obligatiile prevazute in sarcina sa in prezentul contract si nu remediaza situatia de neindeplinire/incalcare a obligatiilor in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii de remediere.

12.2. Incetarea contractului nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin pana la data incetarii contractului.


13. Notificari

Orice solicitare, document sau comunicare va fi facuta prin intermediul programulului soft (aplicatie) a serviciului de asistenta “DAUNE EXPERT” si/sau la adresele postale si/sau de mail ori la numarul de telefon furnizat de Utilizator la momentul crearii contului sau pe parcursul prestarii serviciilor .
Toate comunicarile in legatura cu prezentul contract vor fi efectuate in limba romana.


14. Dispozitii finale

14.1. Prezentul Contract constituie intregul acord al partilor in ceea ce priveste furnizarea de servicii specifice activitatii de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor. Prezentul Contract inlocuieste orice contract sau acord incheiat anterior de parti, care va inceta astfel sa aiba efect.
14.2. Daca una dintre prevederile prezentului contract este declarata nula sau imposibil de executat potrivit unei hotarari judecatoresti, o astfel de invaliditate nu va afecta validitatea sau forta executorie a restului prezentului Contract.
14.3. Neexercitarea de catre oricare din parti a unui drept care ii revine in baza prezentului contract nu reprezinta o renuntare la acel drept.
14.4. Utilizatorul, avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara ca isi asuma, prin semnarea prezentului contract, riscul oricaror schimbari a imprejurarilor in care este incheiat acest contract, in conformitate cu art. 1271 alin. (3) lit. c) din Codul Civil, si renunta la invocarea impreviziunii in legatura cu acest contract.
14.5. Fiecare imputernicire, autorizare sau instructiune de natura mandatului data de Utilizator catre Prestator prin intermediul sau in legatura cu prezentul contract se considera a fi data pe intreaga perioada de timp a raporturilor contractuale dintre Prestator si Utilizator. Prevederile art. 2015 Cod Civil nu sunt aplicabile pentru nicio astfel de imputernicire, autorizare sau instructiune.

Termenii si conditiile de utilizare ale serviciului de asistenta “Daune.Expert”

- Componenta a politei de asigurare SIGNAL EXPERT - Modulele B1 - B4 -

Prezentii termeni si conditii reprezinta clauze contractuale acceptate de catre parti, de catre Prestator prin postarea acestora pe site-ul www.daune.expert si de catre Utilizator prin acceptarea lor la momentul achizitiei serviciului distinct sau odata cu achizitia politei de asigurari auto, insotita de dreptul de utilizare a serviciilor si/sau prin descarcarea si instalarea aplicatiei ori in alta modalitate care conduce la concluzia neechivoca a acceptarii lor, inclusiv, dar fara a se limita, la solicitarea de servicii adresata in scris sau prin apelarea serviciului telefonic de tip Call Center la numarul (031) 9997. Oricare din aceste manifestari de vointa au valoarea acceptarii neconditionate a unei oferte de a contracta in conditiile art. 1.182 alin. (1) si 1.186 alin (2) Cod Civil.
In completarea acestor conditii contractuale se vor aplica dispozitiile legale in materie, cu exceptia situatiei in care partile au derogat de la acestea prin prezentii termeni si conditii sau prin documente ulterior incheiate intre acestea.
Pentru a putea utiliza serviciul “Daune.Expert” trebuie mai intai sa fiti de acord cu termenii care urmeaza.Va rugam sa ii cititi cu atentie. In cazul in care nu intelegeti Termenii sau nu acceptati o parte a acestora, nu trebuie sa utilizati serviciul “Daune.Expert”.


1. Definitii

In sensul prezentelor conditii, termenii de mai jos au urmatorul inteles:

1.1. "Prestator" inseamna S.C. DEBT MANAGEMENT EXPERT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str. Cluceru Udricani nr. 18, etaj 6, cod unic de inregistrare RO 23100890, numar identificare la Registrul Comertului prin J40/840/2008 inregistrata potrivit legii romane si care realizeaza activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;
1.2. "Utilizator" inseamna persoana fizica si/sau juridica, titular al unei polite de asigurare de raspundere civila auto ale carei date de identificare sunt mentionate in formularele pe care le completeaza conform solicitarilor Prestatorului si care in temeiul prezentului contract va beneficia, dupa achizitionarea dreptului de utilizare a serviciului “Daune.Expert” si acceptarea conditiilor de utilizare, de serviciile mentionate in cadrul Sectiunii 5 -“Lista detaliata a serviciilor oferite”.
1.3. “Serviciul de asistenta” reprezinta furnizarea serviciilor auxiliare asigurarilor ce constau in evaluarea riscurilor si a pagubelor, medierea si ajustarea pierderii, intermedierea unor servicii complementare si/sau auxiliare (asistenta rutiera, asistenta juridica), evaluarea riscului de asigurare si a pagubelor.
1.4. Tractare (Towing): Serviciul de urgență prin care autovehiculul imobilizat in urma unui accident de circulatie este transportat într-o unitate reparatoare, loc de depozitare sau adresa solicitată de catre CLIENT. Serviciul de tractare prezinta grad de urgenţă şi este oferit imediat ce a fost înregistrată solicitarea. Pentru serviciul de Tractare se intervine cu Autospeciala echipată corespunzator serviciilor de Asistență Rutieră și include operațiile:
- deplasarea Autospecialei la locul incidentului;
- încărcare autovehiculului avariat, de la locul incidentului;
- deplasarea de la locul incidentului către locația de descărcăre stabilită, în limitele de acoperire agreate;
- descărcarea în locația stabilită. Pentru clarificare se mentioneaza ca nu sunt incluse costuri de „Recuperare“.
1.4.1. Accident de circulatie https://www.codulrutier.eu/articolul-75-cod-rutier-oug-195-2002/ Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;
b) a avut ca urmare avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale, ori decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane;
c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare;
1.5. Recuperare (Off-road recovery): Costurile generate de activități necesare pentru repunerea autovehiculului pe carosabil/drum public, sunt considerate „Recuperare” si reprezinta „Taxe şi tarife suplimentare”. DAUNE.expert va informa în legatură cu aceste costuri ce vor fi suportate de catre CLIENT. Pentru clarificare, se menționează că în aceste situații se intervine cu SDV-uri sau utilaje speciale de repunere pe carosabil, fără a se face referire la echipamentul standard al unui camion de intervenție.
1.6. Service Roți (Wheel services): Este un serviciu ce oferă suportul și acoperirea necesară atunci când deplasarea cu autovehiculul pe un drum public, este întreruptă datorită unui eveniment fortuit în urma căruia una sau mai multe anvelope suportă avarii ce fac imposibilă deplasarea.
1.7. "Aplicatia SIGNAL EXPERT" sau "SIGNAL EXPERT" inseamna programul informatic (soft) dezvoltat de Prestator, compatibil cu sistemele de operare Android si IOS;
1.8. "Contul Utilizator" reprezinta contul deschis de utilizator prin accesarea serviciului “Daune.Expert” prin intermediul programului informatic definit la punctul 1.3. si introducerea datelor, informatiilor si elementelor de siguranta solicitate.
1.9. "Polita de Asigurare Auto (RCA sau CASCO) inseamna asigurarea de raspundere civila obligatorie sau facultativa pentru pagube produse prin accidente de vehicule, precum si tramvaie, in limitele teritoriale de acoperire.
1.10. „Vehicul” - orice mijloc de transport, cu sau fara propulsie proprie, destinat deplasarii pe uscat, inclusiv orice tip de remorca, indiferent daca este cuplata sau nu, exceptie facand cele care se deplaseaza pe sine, bicicletele sau vehiculele cu tractiune animala;
1.11. „Eveniment Auto” - implicarea a doua sau mai multe vehicule, a unui vehicul cu un pieton sau a unui vehicul cu un corp fix, intr-o actiune imprevizibila care intrerupe mersul normal al lucrurilor provocand pagube materiale, raniri, mutilari etc.
1.12. „Persoana pagubita” persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila;
1.13. „Prejudiciu” - efectul negativ suferit de persoana pagubita prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila;


2. Obiectul Contractului

2.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii auxiliare activitatii de asigurare. Serviciile includ evaluarea riscurilor si a pagubelor, medierea si ajustarea pierderii, intermedierea unor servicii complementare si sau auxiliare (asistenta rutiera, asistenta juridica), evaluarea riscului de asigurare si a pagubelor.
Utilizatorul intelege si accepta ca prezentul contract nu reprezinta un contract de asigurare in intelesul Legii nr. 136/1995 si ca Prestatorul nu este un asigurator in intelesul aceluiasi act normativ.


3. Termenul Contractului

Prezentul contract intra in vigoare la data la care ambele parti il semneaza sau il accepta in alta maniera prevazuta de lege sau de prezentele conditii si va fi valabil pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a politei de asigurare auto, respectiv pana la data incetarii in una din modalitatile prevazute in prezentul contract sau pana la data incetarii, din orice motiv, a valabilitatii politei de asigurare auto.
In cazul in care la data expirarii politei de asigurare auto sau incetarii acesteia din orice motiv (cu exceptia anularii/constatarii nulitatii acesteia) exista unul sau mai multe dosare de dauna deschise, prezentul contract isi va produce efectele pana la data inchiderii acestuia.


4. Declaratii si garantii

4.1. Fiecare parte reprezinta si garanteaza in mod permanent in folosul si pentru cealalta ca:

4.1.1. Functioneaza si este organizata corespunzator cu respectarea legislatiei locale unde a fost inregistrata sau infiintata. Fiecare parte are capacitatea de a incheia si a executa acest Contract si de a-si indeplini obligatiile decurgand din acesta. Indeplinirea obligatiilor decurgand din acest Contract nu incalca si nu contravin nici unei dispozitii legale aplicabile, nici unei prevederi din statut si regulamente sau altor documente constitutive similare, nici unei hotarari judecatoresti sau a unei autoritati administrative aplicabile partii respective.
4.1.2. Toate aprobarile necesare pentru a permite partilor sa incheie si sa indeplineasca obligatiile decurgand din acest contract au fost obtinute si sunt in vigoare, iar toate conditiile pentru aceste autorizatii au fost indeplinite; acest Contract da nastere unor obligatii valabile.

4.2. Pentru a utiliza serviciul prin intermdiul aplicatiei (softului) veti avea nevoie de un dispozitiv care intrunește cerintele de sistem si de compatibilitate mentionate pe site-ul www.daune.expert, care se pot modifica periodic, de acces activ la internet si de un software compatibil. Capacitatea de a utiliza serviciul de asistenta “Daune.Expert” si performantele acestuia pot fi afectate de acesti factori. Indeplinirea acestor cerinte de sistem este responsabilitatea dumneavoastra. Utilizatorul declara ca terminalul sau permite descarcarea si utilizarea corespunzatoare a serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul aplicatiei. Puteti sa utilizati serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul aplicatiei pe dispozitivul mobil (telefon, tableta, etc.), computer sau alt dispozitiv compatibil cu sistemele de operare Android si IOS.
4.3. Orice consecinte a neindeplinirii acestor conditii care afecteaza utilizarea serviciului si/sau prestarea serviciilor nu pot si nu vor fi imputate Prestatorului.
4.4. Utilizatorul declara ca a luat cunostiinta de prezentele conditii contractuale si ca acestea nu pot fi modificate decat prin postarea noilor conditii sau a modificarilor pe site-ul www.daune.expert , modificari care se vor aplica imediat. Continuarea utilizarii aplicatiei si/sau solicitarea de servicii reprezinta acordul Utilizatorului asupra termenilor si conditiilor.
4.5. Utilizatorul declara ca informatiile si/sau furnizate la deschiderea Contului de Utilizator si/sau pe parcursul prestarii serviciilor sunt reale si complete si se obliga sa notifice Prestatorul cu privire la orice modificare a acestora.
4.6. Fiecare din partile prezentului contract va despagubi cealalta parte pentru orice pierdere, raspundere sau cost care ar putea rezulta din incalcarea garantiilor continute in prezentul articol 4 si va notifica cealalta parte cu privire la incalcarea sau riscul de a fi incalcat prezentul articol 4.
4.7. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta si accepta ca orice corespondenta de orice fel cu Prestatorul si/sau angajatii Prestatorului, inclusiv dar fara a se limita la telefon, mail, fax, va fi inregistrata si arhivata de catre Prestator. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta si accepta ca orice corespondenta cu angajatii Prestatorului are drept scop informarea si rezolvarea unor probleme de ordin tehnic si nu constituie si nu pot fi interpretate ca modificari si/sau completari ale prezentelor conditii contractuale.
4.8. Utilizatorul declara ca a parcurs clauzele contractuale si ca nu are solicitari de modificare a acestora, considerand ca a negociat continutul acestora, in intelesul art. 4 din Legea nr. 193/2000.
4.9. Utilizatorul este de acord ca datele sale personale sa ii fie prelucrate de catre Comisionar in conditiile si cu respectarea Legii nr. 506/2004.


5. Lista detaliata a serviciilor oferite:

5.1.

a) Serviciu conex asigurarilor pentru faza postvanzare de tip “Claim Assesment” (mediere la dauna);
b) Asistenta la deschidere dosar dauna prin intermediul aplicatiei “SIGNAL EXPERT”
c) Asistenta telefonica de specialitate in caz de dauna (call center “Daune.expert”), asistenta la deschiderea dosarului de dauna prin intermediul call center (031)9997;
d) Tractare gratuita a autovehiculului atat pentru soferul vinovat cat si pentru soferul pagubit (daca autoturismul nu mai este deplasabil in urma unui accident) pana la cel mai apropiat service sau loc de adapostire in limita a 100km, de la locul incidentului (pe un sens);
e) Service roti: Prin avarie se intelege ca anvelopa nu poate fi reparata prin operatii clasice de vulcanizare fapt ce creaza nevoia de inlocuire a anvelopei. Serviciul poate fi accesat daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- Anvelopa a fost avariata in timpul deplasarii si reparatia (vulcanizarea) anvelopei nu este posibila sau nu ofera siguranta in utilizarea ei;
- Prin inlocuirea anvelopei se reda mobilitatea autovehiculului;
- Suprafata de rulare pe anvelopa avariata masoara un strat util mai mare de 3mm;
- Sesizarea se face de la locul incidentului (autovehiculul este imobilizat la locul unde s-a produs evenimentul, nu-si poate continua deplasarea si s-a activat serviciul de tractare)
- DAUNE.expert va acoperi costurile de inlocuire (manopera si costul anvelopei) in limita a 100 euro/an (TVA inclusa), numar nelimitat de evenimente

f) Mandatare reprezentant al serviciului de asistenta “Daune.expert” pentru reprezentarea pagubitului in fata Asiguratorului.
g) Programarea pentru constatare in fata Asiguratorului (prezenta Beneficiarului la Asigurator este obligatorie); In functie de societatea de asigurari la care urmeaza sa se deschida dosarul de dauna, este posibil sa fie necesar apelul direct al pagubitului.
h) Asistarea clientului la deschiderea dosarului de dauna la societatea de asigurari (prezenta poate fi obligatorie)
i) Reprezentarea atat a soferului pagubit cat si a celui vinovat in fata asiguratorului;
j) Asistenta beneficiarului despagubirii in fazele intocmirii devizelor de reparatii, alegerea solutiilor tehnice de reparatie corespunzatoare si in alegerea unei unitati service corespunzatoare;
k) Monitorizarea reparatiei autoturismului in service si raportarea ritmica catre beneficiar a stadiului reparatiei;
l) Notificarea beneficiarului despagubirii referitor la preluarea autovehiculului din service.

5.2. Serviciile vor fi prestate de catre Prestator doar pentru un singur vehicul aflat in proprietatea sau folosinta Utilizatorului.
5.3. Utilizatorul serviciului de asistenta “Daune.Expert”, cu incunostiintarea in mod expres a reprezentantilor serviciului, poate sa acorde drepturile sale izvorate din prezentul contract si catre cealalta persoana implicata in evenimentul auto, daca acesta din urma isi manifesta acordul de vointa in mod direct sau indirect.


6. Limitarea raspunderii

6.1. Prestatorul nu raspunde pentru realitatea si corectitudinea datelor si/sau informatiilor furnizate de Utilizator.
6.2. Prestatorul nu raspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Utilizatorul ca urmare a lipsei de calitate sau a discontinuitatii conexiunii la internet sau a atacurilor informatice asupra site-ului.
6.3. Prestatorul nu raspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Utilizatorul ca urmare a dezvaluirii de catre Utilizator catre terte parti a datelor personale, a parolelor de acces si de autentificare sau in cazul in care virusi sau alte programe informatice compromit integralitatea si confidentialitatea accesului Utilizatorului la serviciul de asistenta “Daune.Expert” sau care permit persoanelor neautorizate sa acceseze in mod fraudulos Contul Utilizatorului.
6.4. Prestatorul nu raspunde pentru intarzierile, intreruperile sau alte probleme de functionare ale dispozitivului folosit de catre Utilizator sau a mijloacelor de comunicare intre Prestator si orice alta persoana sau entitate.


7. Rapoarte si alte comunicari

7.1. Prestatorul va furniza Utilizatorului, prin intermediul serviciului de asistenta “Daune.Expert” rapoarte care vor cuprinde:

(i) Informatii despre stadiul dosarului de dauna;
(ii) Imagini si descrieri ale stadiului reparatiei autovehicului;
Totodata, aceste rapoarte pot fi accesate si descarcate de catre Utilizator prin intermediul programul informatic (soft) –aplicatia ”SIGNAL EXPERT”

7.2. Utilizatorul poate primi prin intermediul aplicatiei “SIGNAL EXPERT” diverse comunicari inclusiv cele legate de modificari ale taxelor si comisioanelor prevazute la art. 8.


8. Taxe si comisioane

8.1. Pentru serviciile prestate in conformitate cu prevederile prezentului contract, Prestatorul este indreptatit la comisioanele postate pe site-ul www.daune.expert, despre care Utilizatorul a luat cunostiinta si le-a acceptat.
8.2.Prestatorul va comunica Utilizatorului prin intermediul aplicatiei “SIGNAL EXPERT” sau prin orice alt mijloc de comunicare prevazut in prezentele conditii orice modificare a comisioanelor. Lipsa raspunsului Utilizatorului in termen de 5 zile de la data primirii notificarii de la Prestator, este considerata acceptul Utilizatorului cu privire la modificarea comisioanelor. In cazul in care Clientul nu este de acord cu noile comisioane, acesta poate notifica incetarea prezentului contract.
Descarcarea serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul programului soft (aplicatie) este gratuita. Este posibil sa vi se aplice taxe pentru date sau acces de catre terte parti (cum ar fi furnizorul dvs. de internet sau operatorul de telefonie mobila) pentru descarcarea si utilizarea aplicatiei, inclusiv dar fara a se limita la incarcarea si transmiterea unor fisiere. De exemplu, vi se pot aplica astfel de taxe daca utilizati servicii oferite prin intermediul aplicatiei pe dispozitive sau prin intermediul unor servicii terta parte. Toate aceste taxe cad in responsabilitatea dvs.
8.3. Orice plata achitata in avans de catre Client, ca urmare a manifestarii de vointa a acestuia de utilizare a serviciului de asistenta “Daune.Expert”, nu va fi rambursata de catre Prestator in situatia in care Clientul nu foloseste serviciul pe perioada valabilitatii contractului.


9. Forta Majora

Nici una dintre parti nu va fi raspunzatoare fata de cealalta pentru nicio pierdere, obligatie sau costuri suferite de aceasta a doua parte in urma neindeplinirii oricareia dintre obligatiile primei parti din acest contract cand aceasta neindeplinire este rezultatul oricarui eveniment sau cauza independenta de controlul acestei parti, incluzand, dar fara a se limita la catastrofe naturale, defectiuni in telecomunicatie sau in sistemul IT, sau acte ale autoritatilor nationale sau supranationale.


10. Legislatia Aplicabila

Acest contract este guvernat de si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana.


11. Jurisdictie

11.1. Orice diferend intervenit intre parti in legatura cu interpretarea, incheierea, executarea sau incetarea prezentului contract va fi solutionat in primul rand pe cale amiabila.
11.2. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, el va fi supus instantelor romane competente de la sediul Prestatorului.


12. Incetarea si rezilierea contractului

12.1. Acest contract inceteaza:

(i) prin acordul scris al partilor;
(ii) prin denuntarea unilaterala de catre Prestator printr-o notificare de incetare transmisa Utilizatorului cu 1 zi inainte de data incetarii, in conditiile in care Utilizatorul nu furnizeaza datele, informatiile si/sau documentele necesare prestarii serviciilor;
(iii) prin rezilierea de drept, fara nicio alta formalitate si fara interventia vreunei instante judecatoresti, in cazul in care Utilizatorul nu indeplineste, indeplineste necorespunzator sau incalca obligatiile prevazute in sarcina sa in prezentul contract si nu remediaza situatia de neindeplinire/incalcare a obligatiilor in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii de remediere.

12.2. Incetarea contractului nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin pana la data incetarii contractului.


13. Notificari

Orice solicitare, document sau comunicare va fi facuta prin intermediul programulului soft (aplicatie) a serviciului de asistenta “SIGNAL EXPERT” si/sau la adresele postale si/sau de mail ori la numarul de telefon furnizat de Utilizator la momentul crearii contului sau pe parcursul prestarii serviciilor .
Toate comunicarile in legatura cu prezentul contract vor fi efectuate in limba romana.


14. Dispozitii finale

14.1. Prezentul Contract constituie intregul acord al partilor in ceea ce priveste furnizarea de servicii specifice activitatii de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor. Prezentul Contract inlocuieste orice contract sau acord incheiat anterior de parti, care va inceta astfel sa aiba efect.
14.2. Daca una dintre prevederile prezentului contract este declarata nula sau imposibil de executat potrivit unei hotarari judecatoresti, o astfel de invaliditate nu va afecta validitatea sau forta executorie a restului prezentului Contract.
14.3. Neexercitarea de catre oricare din parti a unui drept care ii revine in baza prezentului contract nu reprezinta o renuntare la acel drept.
14.4. Utilizatorul, avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara ca isi asuma, prin semnarea prezentului contract, riscul oricaror schimbari a imprejurarilor in care este incheiat acest contract, in conformitate cu art. 1271 alin. (3) lit. c) din Codul Civil, si renunta la invocarea impreviziunii in legatura cu acest contract.
14.5. Fiecare imputernicire, autorizare sau instructiune de natura mandatului data de Utilizator catre Prestator prin intermediul sau in legatura cu prezentul contract se considera a fi data pe intreaga perioada de timp a raporturilor contractuale dintre Prestator si Utilizator. Prevederile art. 2015 Cod Civil nu sunt aplicabile pentru nicio astfel de imputernicire, autorizare sau instructiune.

Termenii si conditiile de utilizare ale serviciului de asistenta “Daune.Expert Plus”

- Componenta a politei de asigurare SIGNAL EXPERT - Modulele B5 & B6 -

Prezentii termeni si conditii reprezinta clauze contractuale acceptate de catre parti, de catre Prestator prin postarea acestora pe site-ul www.daune.expert si de catre Utilizator prin acceptarea lor la momentul achizitiei serviciului distinct sau odata cu achizitia politei de asigurari auto, insotita de dreptul de utilizare a serviciilor si/sau prin descarcarea si instalarea aplicatiei ori in alta modalitate care conduce la concluzia neechivoca a acceptarii lor, inclusiv, dar fara a se limita, la solicitarea de servicii adresata in scris sau prin apelarea serviciului telefonic de tip Call Center la numarul (031) 9997. Oricare din aceste manifestari de vointa au valoarea acceptarii neconditionate a unei oferte de a contracta in conditiile art. 1.182 alin. (1) si 1.186 alin (2) Cod Civil.
In completarea acestor conditii contractuale se vor aplica dispozitiile legale in materie, cu exceptia situatiei in care partile au derogat de la acestea prin prezentii termeni si conditii sau prin documente ulterior incheiate intre acestea.
Pentru a putea utiliza serviciul “Daune.Expert” trebuie mai intai sa fiti de acord cu termenii care urmeaza.Va rugam sa ii cititi cu atentie. In cazul in care nu intelegeti Termenii sau nu acceptati o parte a acestora, nu trebuie sa utilizati serviciul “Daune.Expert”.


1. Definitii

In sensul prezentelor conditii, termenii de mai jos au urmatorul inteles:

1.1. "Prestator" inseamna S.C. DEBT MANAGEMENT EXPERT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str. Cluceru Udricani nr. 18, etaj 6, cod unic de inregistrare RO 23100890, numar identificare la Registrul Comertului prin J40/840/2008 inregistrata potrivit legii romane si care realizeaza activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;
1.2. "Utilizator" inseamna persoana fizica si/sau juridica, titular al unei polite de asigurare de raspundere civila auto ale carei date de identificare sunt mentionate in formularele pe care le completeaza conform solicitarilor Prestatorului si care in temeiul prezentului contract va beneficia, dupa achizitionarea dreptului de utilizare a serviciului “Daune.Expert” si acceptarea conditiilor de utilizare, de serviciile mentionate in cadrul Sectiunii 5 -“Lista detaliata a serviciilor oferite”.
1.3. “Serviciul de asistenta” reprezinta furnizarea serviciilor auxiliare asigurarilor ce constau in evaluarea riscurilor si a pagubelor, medierea si ajustarea pierderii, intermedierea unor servicii complementare si/sau auxiliare (asistenta rutiera, asistenta juridica), evaluarea riscului de asigurare si a pagubelor.
1.4. Tractare (Towing): Serviciul de urgență prin care autovehiculul imobilizat in urma unui accident de circulatie este transportat într-o unitate reparatoare, loc de depozitare sau adresa solicitată de catre CLIENT. Serviciul de tractare prezinta grad de urgenţă şi este oferit imediat ce a fost înregistrată solicitarea. Pentru serviciul de Tractare se intervine cu Autospeciala echipată corespunzator serviciilor de Asistență Rutieră și include operațiile:
- deplasarea Autospecialei la locul incidentului;
- încărcare autovehiculului avariat, de la locul incidentului;
- deplasarea de la locul incidentului către locația de descărcăre stabilită, în limitele de acoperire agreate;
- descărcarea în locația stabilită.
1.4.1. Accident de circulatie https://www.codulrutier.eu/articolul-75-cod-rutier-oug-195-2002/ Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;
b) a avut ca urmare avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale, ori decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane;
c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare;
1.5. Recuperare (Off-road recovery): Costurile generate de activități necesare pentru repunerea autovehiculului pe carosabil/drum public, sunt considerate „Recuperare” si reprezinta „Taxe şi tarife suplimentare”. DAUNE.expert va informa în legatură cu aceste costuri ce vor fi suportate de catre CLIENT. Pentru clarificare, se menționează că în aceste situații se intervine cu SDV-uri sau utilaje speciale de repunere pe carosabil, fără a se face referire la echipamentul standard al unui camion de intervenție.
1.6. Mașină la Schimb (Replacement): Conține un serviciu suplimentar de înlocuire a mașinii, cu un autovehicul din categoria similară, dacă resursele locale permit acest lucru, pe o perioadă de timp conform condițiilor agreate. Masina la schimb se va acorda in regim de Rent a Car tinandu-se cont de limitarile si restrictiile societatilor de Rent a Car.
1.7. Service Roți (Wheel services): Este un serviciu ce oferă suportul și acoperirea necesară atunci când deplasarea cu autovehiculul pe un drum public, este întreruptă datorită unui eveniment fortuit în urma căruia una sau mai multe anvelope suportă avarii ce fac imposibilă deplasarea.
1.8. "Aplicatia SIGNAL EXPERT" sau "SIGNAL EXPERT" inseamna programul informatic (soft) dezvoltat de Prestator, compatibil cu sistemele de operare Android si IOS;
1.9. "Contul Utilizator" reprezinta contul deschis de utilizator prin accesarea serviciului “Daune.Expert” prin intermediul programului informatic definit la punctul 1.3. si introducerea datelor, informatiilor si elementelor de siguranta solicitate.
1.10. "Polita de Asigurare Auto (RCA sau CASCO) inseamna asigurarea de raspundere civila obligatorie sau facultativa pentru pagube produse prin accidente de vehicule, precum si tramvaie, in limitele teritoriale de acoperire.
1.11. „Vehicul” - orice mijloc de transport, cu sau fara propulsie proprie, destinat deplasarii pe uscat, inclusiv orice tip de remorca, indiferent daca este cuplata sau nu, exceptie facand cele care se deplaseaza pe sine, bicicletele sau vehiculele cu tractiune animala;
1.12. „Eveniment Auto”- implicarea a doua sau mai multe vehicule, a unui vehicul cu un pieton sau a unui vehicul cu un corp fix, intr-o actiune imprevizibila care intrerupe mersul normal al lucrurilor provocand pagube materiale, raniri, mutilari etc.
1.13. „Persoana pagubita” persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila;
1.14. „Prejudiciu” - efectul negativ suferit de persoana pagubita prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila;


2. Obiectul Contractului

2.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii auxiliare activitatii de asigurare. Serviciile includ evaluarea riscurilor si a pagubelor, medierea si ajustarea pierderii, intermedierea unor servicii complementare si sau auxiliare (asistenta rutiera, asistenta juridica), evaluarea riscului de asigurare si a pagubelor.
Utilizatorul intelege si accepta ca prezentul contract nu reprezinta un contract de asigurare in intelesul Legii nr. 136/1995 si ca Prestatorul nu este un asigurator in intelesul aceluiasi act normativ.


3. Termenul Contractului

Prezentul contract intra in vigoare la data la care ambele parti il semneaza sau il accepta in alta maniera prevazuta de lege sau de prezentele conditii si va fi valabil pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a politei de asigurare auto, respectiv pana la data incetarii in una din modalitatile prevazute in prezentul contract sau pana la data incetarii, din orice motiv, a valabilitatii politei de asigurare auto.
In cazul in care la data expirarii politei de asigurare auto sau incetarii acesteia din orice motiv (cu exceptia anularii/constatarii nulitatii acesteia) exista unul sau mai multe dosare de dauna deschise, prezentul contract isi va produce efectele pana la data inchiderii acestuia.


4. Declaratii si garantii

4.1. Fiecare parte reprezinta si garanteaza in mod permanent in folosul si pentru cealalta ca:

4.1.1. Functioneaza si este organizata corespunzator cu respectarea legislatiei locale unde a fost inregistrata sau infiintata. Fiecare parte are capacitatea de a incheia si a executa acest Contract si de a-si indeplini obligatiile decurgand din acesta. Indeplinirea obligatiilor decurgand din acest Contract nu incalca si nu contravin nici unei dispozitii legale aplicabile, nici unei prevederi din statut si regulamente sau altor documente constitutive similare, nici unei hotarari judecatoresti sau a unei autoritati administrative aplicabile partii respective.
4.1.2. Toate aprobarile necesare pentru a permite partilor sa incheie si sa indeplineasca obligatiile decurgand din acest contract au fost obtinute si sunt in vigoare, iar toate conditiile pentru aceste autorizatii au fost indeplinite; acest Contract da nastere unor obligatii valabile.

4.2. Pentru a utiliza serviciul prin intermdiul aplicatiei (softului) veti avea nevoie de un dispozitiv care intrunește cerintele de sistem si de compatibilitate mentionate pe site-ul www.daune.expert, care se pot modifica periodic, de acces activ la internet si de un software compatibil. Capacitatea de a utiliza serviciul de asistenta “Daune.Expert” si performantele acestuia pot fi afectate de acesti factori. Indeplinirea acestor cerinte de sistem este responsabilitatea dumneavoastra. Utilizatorul declara ca terminalul sau permite descarcarea si utilizarea corespunzatoare a serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul aplicatiei. Puteti sa utilizati serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul aplicatiei pe dispozitivul mobil (telefon, tableta, etc.), computer sau alt dispozitiv compatibil cu sistemele de operare Android si IOS.
4.3. Orice consecinte a neindeplinirii acestor conditii care afecteaza utilizarea serviciului si/sau prestarea serviciilor nu pot si nu vor fi imputate Prestatorului.
4.4. Utilizatorul declara ca a luat cunostiinta de prezentele conditii contractuale si ca acestea nu pot fi modificate decat prin postarea noilor conditii sau a modificarilor pe site-ul www.daune.expert , modificari care se vor aplica imediat. Continuarea utilizarii aplicatiei si/sau solicitarea de servicii reprezinta acordul Utilizatorului asupra termenilor si conditiilor.
4.5. Utilizatorul declara ca informatiile si/sau furnizate la deschiderea Contului de Utilizator si/sau pe parcursul prestarii serviciilor sunt reale si complete si se obliga sa notifice Prestatorul cu privire la orice modificare a acestora.
4.6. Fiecare din partile prezentului contract va despagubi cealalta parte pentru orice pierdere, raspundere sau cost care ar putea rezulta din incalcarea garantiilor continute in prezentul articol 4 si va notifica cealalta parte cu privire la incalcarea sau riscul de a fi incalcat prezentul articol 4.
4.7. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta si accepta ca orice corespondenta de orice fel cu Prestatorul si/sau angajatii Prestatorului, inclusiv dar fara a se limita la telefon, mail, fax, va fi inregistrata si arhivata de catre Prestator. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta si accepta ca orice corespondenta cu angajatii Prestatorului are drept scop informarea si rezolvarea unor probleme de ordin tehnic si nu constituie si nu pot fi interpretate ca modificari si/sau completari ale prezentelor conditii contractuale.
4.8. Utilizatorul declara ca a parcurs clauzele contractuale si ca nu are solicitari de modificare a acestora, considerand ca a negociat continutul acestora, in intelesul art. 4 din Legea nr. 193/2000.
4.9. Utilizatorul este de acord ca datele sale personale sa ii fie prelucrate de catre Comisionar in conditiile si cu respectarea Legii nr. 506/2004.


5. Lista detaliata a serviciilor oferite:

5.1.

a) Serviciu conex asigurarilor pentru faza postvanzare de tip “Claim Assesment” (mediere la dauna);
b) Asistenta la deschidere dosar dauna prin intermediul aplicatiei “SIGNAL EXPERT”
c) Asistenta telefonica de specialitate in caz de dauna (call center “Daune.expert”), asistenta la deschiderea dosarului de dauna prin intermediul call center (031) 9997;
d) Tractare gratuita a autovehiculului atat pentru soferul vinovat cat si pentru soferul pagubit (daca autoturismul nu mai este deplasabil in urma unui accident) pana la cel mai apropiat service sau loc de adapostire in limita a 50km, de la locul incidentului (pe un sens);
e)Service roti: Prin avarie se intelege ca anvelopa nu poate fi reparata prin operatii clasice de vulcanizare fapt ce creaza nevoia de inlocuire a anvelopei. Serviciul poate fi accesat daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- Anvelopa a fost avariata in timpul deplasarii si reparatia (vulcanizarea) anvelopei nu este posibila sau nu ofera siguranta in utilizarea ei;
- Prin inlocuirea anvelopei se reda mobilitatea autovehiculului;
- Suprafata de rulare pe anvelopa avariata masoara un strat util mai mare de 3mm;
- Sesizarea se face de la locul incidentului (autovehiculul este imobilizat la locul unde s-a produs evenimentul, nu-si poate continua deplasarea si s-a activat serviciul de tractare)
- DAUNE.expert va acoperi costurile de inlocuire (manopera si costul anvelopei) in limita a 100 euro/an (TVA inclusa), numar nelimitat de evenimente
f) Recuperarea si tractarea autovehiculul accidentat, inclusiv din afara carosabilului:
- In caz de accident, DAUNE.expert organizeaza in cel mai scurt timp posibil si cu prioritate recuperarea autovehicului, inclusiv din afara carosabilului, in limita a 50 euro (TVA inclusa)/caz si acopera costurile serviciului de tractare in limita a 50 de km de la locul producerii accidentului.
g) Depozitare/Parcare a autovehiculului in siguranta: Daca autovehiculul avariat trebuie sa fie parcat in conditii de siguranta pe perioada in care service-ul este in afara programului de lucru, DAUNE.expert va organiza serviciul in cel mai scurt timp si cu prioritate si va plati pana la limita de: maxim 10 euro (TVA inclusa)/zi, pentru maxim 3 zile de parcare
h) Masina de schimb, temporar: DAUNE.expert va organiza si acoperi costurile serviciilor de inchiriere sub rezerva disponibilitatii locale pina la limita de 20 euro (TVA inclusa)/zi, pentru maxim 5 zile de inchiriere, in urmatoarele conditii:
- Masina de schimb, se va oferi in conditiile rent-a-car din categoria EDMR: Spre exemplu: Vw Polo, Opel Corsa, Toyota Yaris, Dacia Logan sau similar
- Masina de schimb poate fi solicitata, cu conditia:
o Utilizatorul (Clientul) are deschis un caz de Asistenta Rutiera, acesta a beneficiat de serviciul de tractare din partea DAUNE.expert si reparatia autoturismului dureaza mai mult de 24h. Serviciul nu se aplica pentru autoutilitare.
o Clientul (Utilizatorul) NU a beneficiat de tractare din partea DAUNE.expert, cu conditia de a transmite informatii care sa fac adovada “Evenimentului fortuit” . DAUNE.expert impreuna cu prestatorul serviciului, vor fi singurii in masura sa decida daca din documentele primate se demonstreaza avariile suferite in urma incidentului au dus la imobilizarea autovehiculului sau acesta nu putea fi condus in conditii de siguranta. In acest sens, CLIENTUL (Utilizatorul) trebuie sa transmita minim unul din documentele de mai jos:
➢ Proces verbal Politie
➢ Fotografii din care sa reiasa si sa se identifice Autovehiculul si avariile acestuia.
➢ Document „Dovada/Accept de reparatie” din partea Asiguratorului.
➢ In oricare din situatii „Mașina de schimb” poate fi solicitată în maxim 15 zile calendaristice de la data evenimetului. Nu se aplică pentru autoutilitare.
- Serviciul “Masina de schimb”, se acorda la solicitarea Asiguratului/Beneficiarului, o singura data pe durata serviciului, si numai daca solicitarea de accesare a acestui serviciu este transmisa in maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului asigurat
- Serviciul “Masina de schimb”, se acorda in limita conditiilor agreate in contract, daca in urma avizarii evenimentului asigurat au fost incepute procedurile serviciilor de tractare si/sau transport de catre societatea de asistenta (indiferent daca societatea de asistenta presteaza serviciile de tractare si/sau transport in alte baze contractuale decat prezentul serviciu)
- Daca asiguratul doreste preluarea imediata a autoturismului de inlocuire, societatea de asistenta va organiza preluarea acestuia dar nu mai tarziu de 72 de ore de la avizarea evenimentului
i) Mandatare reprezentant al serviciului de asistenta “Daune.expert” pentru reprezentarea pagubitului in fata Asiguratorului.
j) Programarea pentru constatare in fata Asiguratorului (prezenta Beneficiarului la Asigurator este obligatorie); In functie de societatea de asigurari la care urmeaza sa se deschida dosarul de dauna, este posibil sa fie necesar apelul direct al pagubitului.
k) Asistarea clientului la deschiderea dosarului de dauna la societatea de asigurari (prezenta poate fi obligatorie)
l) Reprezentarea atat a soferului pagubit cat si a celui vinovat in fata asiguratorului;
m) Asistenta beneficiarului despagubirii in fazele intocmirii devizelor de reparatii, alegerea solutiilor tehnice de reparatie corespunzatoare si in alegerea unei unitati service corespunzatoare;
n) Monitorizarea reparatiei autoturismului in service si raportarea ritmica catre beneficiar a stadiului reparatiei;
o) Notificarea beneficiarului despagubirii referitor la preluarea autovehiculului din service.

5.2. Serviciile vor fi prestate de catre Prestator doar pentru un singur vehicul aflat in proprietatea sau folosinta Utilizatorului.
5.3. Utilizatorul serviciului de asistenta “Daune.Expert”, cu incunostiintarea in mod expres a reprezentantilor serviciului, poate sa acorde drepturile sale izvorate din prezentul contract si catre cealalta persoana implicata in evenimentul auto, daca acesta din urma isi manifesta acordul de vointa in mod direct sau indirect.


6. Limitarea raspunderii

6.1. Prestatorul nu raspunde pentru realitatea si corectitudinea datelor si/sau informatiilor furnizate de Utilizator.
6.2. Prestatorul nu raspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Utilizatorul ca urmare a lipsei de calitate sau a discontinuitatii conexiunii la internet sau a atacurilor informatice asupra site-ului.
6.3. Prestatorul nu raspunde pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi Utilizatorul ca urmare a dezvaluirii de catre Utilizator catre terte parti a datelor personale, a parolelor de acces si de autentificare sau in cazul in care virusi sau alte programe informatice compromit integralitatea si confidentialitatea accesului Utilizatorului la serviciul de asistenta “Daune.Expert” sau care permit persoanelor neautorizate sa acceseze in mod fraudulos Contul Utilizatorului.
6.4. Prestatorul nu raspunde pentru intarzierile, intreruperile sau alte probleme de functionare ale dispozitivului folosit de catre Utilizator sau a mijloacelor de comunicare intre Prestator si orice alta persoana sau entitate.


7. Rapoarte si alte comunicari

7.1. Prestatorul va furniza Utilizatorului, prin intermediul serviciului de asistenta “Daune.Expert” rapoarte care vor cuprinde:

(i) Informatii despre stadiul dosarului de dauna;
(ii) Imagini si descrieri ale stadiului reparatiei autovehicului;
Totodata, aceste rapoarte pot fi accesate si descarcate de catre Utilizator prin intermediul programul informatic (soft) –aplicatia ”SIGNAL EXPERT”

7.2. Utilizatorul poate primi prin intermediul aplicatiei “SIGNAL EXPERT” diverse comunicari inclusiv cele legate de modificari ale taxelor si comisioanelor prevazute la art. 8.


8. Taxe si comisioane

8.1. Pentru serviciile prestate in conformitate cu prevederile prezentului contract, Prestatorul este indreptatit la comisioanele postate pe site-ul https://www.daune.expert , despre care Utilizatorul a luat cunostiinta si le-a acceptat.
8.2. Prestatorul va comunica Utilizatorului prin intermediul aplicatiei “SIGNAL EXPERT” sau prin orice alt mijloc de comunicare prevazut in prezentele conditii orice modificare a comisioanelor. Lipsa raspunsului Utilizatorului in termen de 5 zile de la data primirii notificarii de la Prestator, este considerata acceptul Utilizatorului cu privire la modificarea comisioanelor. In cazul in care Clientul nu este de acord cu noile comisioane, acesta poate notifica incetarea prezentului contract.
Descarcarea serviciului de asistenta “Daune.Expert” prin intermediul programului soft (aplicatie) este gratuita. Este posibil sa vi se aplice taxe pentru date sau acces de catre terte parti (cum ar fi furnizorul dvs. de internet sau operatorul de telefonie mobila) pentru descarcarea si utilizarea aplicatiei, inclusiv dar fara a se limita la incarcarea si transmiterea unor fisiere. De exemplu, vi se pot aplica astfel de taxe daca utilizati servicii oferite prin intermediul aplicatiei pe dispozitive sau prin intermediul unor servicii terta parte. Toate aceste taxe cad in responsabilitatea dvs.
8.3. Orice plata achitata in avans de catre Client, ca urmare a manifestarii de vointa a acestuia de utilizare a serviciului de asistenta “Daune.Expert”, nu va fi rambursata de catre Prestator in situatia in care Clientul nu foloseste serviciul pe perioada valabilitatii contractului.


9. Forta Majora

Nici una dintre parti nu va fi raspunzatoare fata de cealalta pentru nicio pierdere, obligatie sau costuri suferite de aceasta a doua parte in urma neindeplinirii oricareia dintre obligatiile primei parti din acest contract cand aceasta neindeplinire este rezultatul oricarui eveniment sau cauza independenta de controlul acestei parti, incluzand, dar fara a se limita la catastrofe naturale, defectiuni in telecomunicatie sau in sistemul IT, sau acte ale autoritatilor nationale sau supranationale.


10. Legislatia Aplicabila

Acest contract este guvernat de si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana.


11. Jurisdictie

11.1. Orice diferend intervenit intre parti in legatura cu interpretarea, incheierea, executarea sau incetarea prezentului contract va fi solutionat in primul rand pe cale amiabila.
11.2. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, el va fi supus instantelor romane competente de la sediul Prestatorului.


12. Incetarea si rezilierea contractului

12.1. Acest contract inceteaza:

(i) prin acordul scris al partilor;
(ii) prin denuntarea unilaterala de catre Prestator printr-o notificare de incetare transmisa Utilizatorului cu 1 zi inainte de data incetarii, in conditiile in care Utilizatorul nu furnizeaza datele, informatiile si/sau documentele necesare prestarii serviciilor;
(iii) prin rezilierea de drept, fara nicio alta formalitate si fara interventia vreunei instante judecatoresti, in cazul in care Utilizatorul nu indeplineste, indeplineste necorespunzator sau incalca obligatiile prevazute in sarcina sa in prezentul contract si nu remediaza situatia de neindeplinire/incalcare a obligatiilor in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii de remediere.

12.2. Incetarea contractului nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin pana la data incetarii contractului.


13. Notificari

Orice solicitare, document sau comunicare va fi facuta prin intermediul programulului soft (aplicatie) a serviciului de asistenta “SIGNAL EXPERT” si/sau la adresele postale si/sau de mail ori la numarul de telefon furnizat de Utilizator la momentul crearii contului sau pe parcursul prestarii serviciilor .
Toate comunicarile in legatura cu prezentul contract vor fi efectuate in limba romana.


14. Dispozitii finale

14.1. Prezentul Contract constituie intregul acord al partilor in ceea ce priveste furnizarea de servicii specifice activitatii de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor. Prezentul Contract inlocuieste orice contract sau acord incheiat anterior de parti, care va inceta astfel sa aiba efect.
14.2. Daca una dintre prevederile prezentului contract este declarata nula sau imposibil de executat potrivit unei hotarari judecatoresti, o astfel de invaliditate nu va afecta validitatea sau forta executorie a restului prezentului Contract.
14.3. Neexercitarea de catre oricare din parti a unui drept care ii revine in baza prezentului contract nu reprezinta o renuntare la acel drept.
14.4. Utilizatorul, avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara ca isi asuma, prin semnarea prezentului contract, riscul oricaror schimbari a imprejurarilor in care este incheiat acest contract, in conformitate cu art. 1271 alin. (3) lit. c) din Codul Civil, si renunta la invocarea impreviziunii in legatura cu acest contract.
14.5. Fiecare imputernicire, autorizare sau instructiune de natura mandatului data de Utilizator catre Prestator prin intermediul sau in legatura cu prezentul contract se considera a fi data pe intreaga perioada de timp a raporturilor contractuale dintre Prestator si Utilizator. Prevederile art. 2015 Cod Civil nu sunt aplicabile pentru nicio astfel de imputernicire, autorizare sau instructiune.